Bør politikerne frikjennes?

Alltid – så godt som – så får disse forbannede politikerne skylda. I alt fra snikfilming til dårlig veistandard.

Er dette korrekt og riktig? Både ja og nei, men jeg skal forklare litt mitt syn på dette i et slags forsvar for politikerne.

Jeg har relativt lang erfaring i lokalpolitikken – både som partipolitisk uavhengig på ei liste jeg var med å starte, og i dag som representant for Høyre, men sympatien nasjonalt ligger hos Siv.

Men til saken. Samfunnet i dag er IKKE styrt av politikere er min påstand. Vi har IKKE et fungerende demokrati.

Neida, det er ikke hverken jøder, utenomjordiske eller Bilderbergere som rår, det er noe langt, langt verre.

Det er en tanketom organisme bestående av tusenvis av celler som ikke sjøl er engang klar over hva slags monster de er en del av. Små – og hver for seg – ubetydelige grå arbeidere med en gjerne lite relevant utdannelse, men har likevel av ulike årsaker blitt satt til å administrere, saksbehandle, henvise til regler, tolke disse og også utvise skjønn. Det er DISSE som i realiteten bestemmer. De er ikke valgt, de kan ikke byttes ut via en demokratisk prosess, de kan svært sjelden straffes for feil og de er mange.

De er på alle nivå – fra de som legger fram forslag til hvor mye renovasjonen skal koste hver enkelt til de som skriver innstillingen til finanskomiteen. På alle nivåer produserer disse i utgangspunktet tjenere for folket og politikerne hauger på hauger med papir. Her er det utredninger, henvisninger til lover, forslag til vedtak og enorme mengder med annet materiale det nærmest blir umulig å forholde seg til totalen av. En er som politiker prisgitt at det en får av informasjon er riktig og viser alle sider av en sak.

Men gjør den det? Selvfølgelig ikke. Det vil være farget – bevisst eller ikke – av forfatterens selv. Ingen kilde kan gi annet vann enn det som renner fra den.

Mengden med informasjon øker jo høyere opp du er i systemet, og jo lengre opp en kommer jo mer tid tar politikerjobben, men hjelper lite når mengden informasjon øker proporsjonalt. På alle nivåer går saksbehandleres tanker nesten ufiltrert gjennom til et vedtak.

DETTE er problemet med et system som vi har i Norge. Ikke i hovedsak udugelige politikere, men folkevalgte som er fanget av et system som ikke engang har en egen samlet vilje og hensikt. (Ut over å sikre seg sjøl, unngå represalier og så gjøre den funksjonen de er pålagt om en ikke skal på kurs eller avspasere, selvfølgelig)

Og det er her det trengs en forandring – politikerne må identifiser "fienden" – se at den spiser ved deres bord og uskadeliggjøre den med knallharde krav til hva som forventes, samt ta tilbake tiden til å følge saker personlig fra start til mål. Det vil gå på bekostning av studieturer, valgkamp, opptredener på talkshows og mye annen moro, men det MÅ gjøres.

Så langt er det dessverre bare FrP som har sett skyggen av fienden og sagt seg villig til å forsøke å halshugge monsteret.

En enorm oppgave da monsteret tross manglende bevissthet HAR en sjøloppholdelsesdrift, og vil bruke sitt begrensede intellekt til å stritte i mot og la sine artsfrender og fettere i fagorganisasjoner og presse nådeløst angripe den politiker som vil sloss mot uvesenet.

En start vi alle kan bidra til er å dele dette synet med de cellene vi sjøl kjenner i Byråkratidyret – eller kanskje du er en celle sjøl og kan bli en effektiv kur innenfra systemet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *