Archive for Alt eller ingenting

TA ISLAM – IKKE MUSLIMEN

Diskusjonen – eller skyttergravskrigen – om ytringsfrihet blir helt feil. Fordi en skyter på de gale tingene. En henfaller til personlig sjikane framfor argumenter på begge sider. Muslimer og deres støttespillere drar rasismekortet så fort anledningen kommer. Så skjærer det ut i hva som skal være akseptabelt å si og gjøre.

Det å hevde at Muhammed var pedofil og brenne Koranen bør være lov, men er det lurt? Kaste stein på de som sier slikt – lurt eller ikke lurt – er ikke lov. Og skal selvfølgelig ikke være det – for det er heller ikke lurt.
Så hva bør en egentlig diskutere? SIAN og de på den siden – anser islam for et skadelig tankesett – for alle som hører til islam. Men generalisering kan en generelt (høh høh) si ikke fører noe sted. Det er forståelig at muslimer blir fornærma i ting de ikke kjenner seg igjen – samtidig de er heller ikke feilfrie på å ta sjølkritikk – så langt der i fra. Reaksjonene til mange – og her nærmer det seg nok skremmende et flertall – er ikke særlig oppbyggelige, sjøl om de ikke pælmer stein.

Løsningen må være at en tar tak i de tingene som er grunnleggende feil – f. eks. innenfor islam – og ikke hva hver enkelt muslim står for eller mener.
Jeg kan nesten ikke huske å ha sett noen ta fatt på hva som er beviselig feil i islam i sjølve trosgrunnlaget. Så vi kan begynne med en ting. Vi kan slå fast at islam er en rip-off og dårlig kopi av Det Gamle Testamentet – så hvis en av versjonene stemmer så må den eldste være den beste kandidaten – og islam er rundt 600 år yngre enn kristendommen og den enda eldre jødedommen. Så bare på rein sannsynlighet kan en avvise islam. Om det finnes noe guddommelig så åpenbarer en ikke først en ting, som så bekreftes i neste omgang gjennom Det Nye Testamente for så å gå TILBAKE og forandre på den første versjonen i det som blir Koranen.

Hvorfor kan ingen ta den vinkelen på islam? Jeg tror at det ville også dempe aggresjonen hos muslimer hvis de fikk diskutere hva de egentlig tror på framfor tolkningen til et fanatisk mindretall.

MULTIKULTUR OG GLOBALISME

Her har vi to temaer mange snakker om, men som mange ikke forstår. Og det er ikke så rart siden ingen av dem har en fasit.
Multikultur og globalisme blir ofte brukt som skjellsord, men hva betyr det egentlig? Som sagt finnes det ingen endelig definisjon alle er enige om. Her kommer et tredje litt mindre kjent uttrykk inn – relativisme – hvor alle kan få lov å lage sin egen sannhet.

Så isteden for å diskutere hva disse begrepene er la oss heller se på hvordan de virker. Saken er nemlig den at ingen vil ha multikultur – sånn egentlig.Joda, vi har disse såkalt Politisk Korrekte – en gruppe som befinner seg fra der den mørkeblå sida i Høyre slutter (ja, det er faktisk jeg som står i døra der som vakt. Bra observert!) til der de blodrøde begynner i Rødt. Jeg tror det er Mímir Kristjánsson som er dørvakt der.

Disse – forkortet PK – definerer multikultur som noe positivt der forskjellige holdninger, verdier og bakgrunner eksisterer i sammen og påvirker hverandre. Eller de SIER de vil ha dette – men det vil de selvfølgelig ikke! Det er absolutt mye som ikke er verdig til multikulturens fargerike fellesskap. For eksempel når noen har holdninger, verdier og bakgrunner som tilsier at en:
– tror på forskjell i raser
– mener assimilering er bedre en integrering
– er i mot fri abort
– mener at kjønnsinkongruens er en metal lidelse evt. ikke eksisterende- mener det meste bør avgjøres med direktedemokrati
– mennesket kan ikke påvirke klimaet
– det foreligger en stor islamsk konspirasjon om verdensherredømme
– eller mener at den kristen-humanistiske «verdensorden» er den som så langt har vist seg mest suksessfull som samfunns-bærer

Og mange andre synspunkt – så er disse IKKE velkomne i multikulturen! (Noe av disse uønskede synspunktene er mine – andre ikke, men det er irrelevant fordi det er at de er uønsket i multikulturen som er poenget.)

Hvis en ikke kan akseptere at folk har disse meningene og fritt får hevde dem så ER en ikke for multikultur. I så måte er jeg mer for multikultur en den mest PK Venstrevelger – og jeg ikke engang for multikultur!

Så var det globalisme. Igjen er ingen enige om en endelig definisjon. Det vi kan si noe om er virkningen – kommunikasjon og infrastruktur gjør at f.eks handel med hele verden blir mer effektiv. Økonomien er verdensomspennende og alt henger sammen med alt. Dette er ikke noe nytt – det har bare akselerert og blitt et fenomen noen sies å arbeide både for og i mot.

Uansett om vi er for eller i mot – og uenige om endelig definisjon så kommer vi ikke utenom at globalisme finnes. Her kan vi ikke være bare for eller i mot – her må vi isteden ha kontroll. Lovverk har – som det ofte gjør – blitt hengende etter i utviklingen fordi nye situasjoner må først defineres før de kan reguleres. Enkelt sagt – vi fikk biler før lyskryss. Og det er der problemet ligger nå – ikke at globalismen finnes, men hvordan den skal «lysreguleres»

Egentlig kan vi godt konstruere en lyskryss-funksjon for multikultur også. Det som virker tar vi vare på – det som ikke virker slutter vi med.


Schrödingers Regnskap

Faktisk.no – denne wannabe «der-fasiten-finner-svaret» nettsiden drevet av diverse nyhetsprodusenter – er en god ide som ofte spises opp av bukken ved havresekken.

Men nok om det. For nå har de gjort jobben sin og sjekka en påstand SP har kommet med via en lokal Stortingsrepresentant – om konsulentbruken i Politiet. SP sier den er på 70% siden 2013 – så påstår Faktisk at den er på 46%. Hvis vi ser bort i fra at det høres veldig mye ut uansett tall – så reiser det et enda mer grunnleggende spørsmål: For det er stor usikkerhet rundt tallene! En veit ikke hvor mye en egentlig har brukt! Begge deler kan være riktig – og det det blir godtatt! Et slags Schrödingers Regnskap! Hvor alt er usikkert og det er helt greit og slik det skal være!

Sjøl om jeg har dyskalkuli og skal ligge langt unna tall og regnskap – noe jeg også stort sett gjør – så må da logikkens lover gjelde for matematikk også? For dette ER rimelig enkelt: – Hvor mye starta vi med?- Hvor mye brukte vi?- Hvem og hva brukte vi det på?- Hvor mye har vi igjen?
Men når dette er uklart og en likevel godtar at en ikke lett finner det ut, så må en spørre hvor mye makt har regnskapsfolk og ikke minst systemene fått? A det bare ER slik! Det går faktisk(!!!) ikke an å skylde på ulike måter å føre regnskap på, nye ordninger og svart katt over veien ganger π som gir usikkerhet rundt pengebruken!

Da har regnskapsførselen blitt for mye teori og alt for lite praksis. Hensikten med et regnskap er at en skal kunne lett se svaret på de fire før nevnte strekpunktene – og kan en ikke det er regnskapet ført feil. Gå direkte i fengsel uten å få penger ved Start!

DUMSKAP OG DIREKTEDEMOKRATI.


Mange av dere er ikke så smarte. Nå er ikke det sagt for å fornærme, men for å slå fast et faktum. Jeg har lenge hatt en ide om å løse mange problemer rundt menneskelig interaksjon med å oppgradere statusen på det å være dum. Hvis det ikke lengre er stigmatiserende, så kan en fortelle folk at de er dumme – og at de derfor i enkelte tilfeller bare bør høre på dem som ikke er det. Så nå prøver i det.

Mange av de dumme – samt noen en ellers regner som smarte merkelig nok – støtter tanken om direktedemokrati.Hyppige folkeavstemninger skal kaste samfunnet hit og dit etter Folkemeningens skiftende standpunkt.
Ønsket er selvfølgelig ikke motivert i realiteter – som at Folket Alltid Vet Best eller ønske om mer demokrati, men irritasjon over at f.eks Stortinget (som faktisk er styrt av et flertall) ikke Gjør Som Jeg Vil! Og siden de jeg omgås (like barn leker best) også vil Gjøre Som Jeg Vil – så ville vi få flertall hvis hver sak ble stemt over av Folket direkte.

* Himle med øya og sukke dypt *

Nå har vi et nydelig aktuelt eksempel. Disse angivelige barna fra Moria. Her viser meningsmålinger at 50% vil at Norge skal ta i mot flere en 50. Uten at vi skal ta den diskusjonen (siden jeg greide å såre hardbarka humorister til blods med en Ringenes Herre referanse) – så må vi kunne si med sikkerhet at de som ønsker direktedemokrati ofte er de samme som hverken vil ha flyktninger, migranter, globalisme, vaksiner, klimatiltak eller noe annet Politisk Korrekt. Men de vil ha direktedemokrati. Vel, dere ser tegninga nå? Dersom det skulle stemmes direkte over hvor mange migranter fra Moria vI skulle ta i mot – så kunne det fort blitt mange flere en 50! Og det var jo ikke det dere ville, ikke sant?

Jeg understreker at jeg her og nå ikke sier at det hadde vært rett eller galt – jeg påpeker bare konsekvensen av direketedemokrati for de som ønsker slikt. Dumme folk vil ha direktedemokrati, men det kan vi ikke ha fordi folk er dumme!

Om ærlig endringsvilje.

To Høyre-damer skriver 1 september i et leserinnlegg i avisa Valdres at en påstått endringsvilje gir håp i forhold til Kommunereformen.
Utover det så bruker damene en masse fine moteord om hvor bra det er i urbane strøk og underforstått at få vil bo i mer rurale landskap.

Da må en nok en gang påpeke skrøna de lever på i forhold til Kommunereformen. At reformens oppgave er å vitalisere lokaldemokratiet og bygge robuste kommuner som skal gi bedre tilbud er selvfølgelig bare blank løgn! Motivet er så klart å spare penger! Allerede store og rike kommuner er lei av å betale for små og fattige. Det er en grei diskusjon å ta, men da får vi ta den åpent og ærlig.

For jada, en ettendøl er isolert sett dyrere i drift enn en Osloboer. Men er Osloværingen lykkeligere og har et bedre liv? Innestengt i gågater, mislykka multikultur, vanstyrt byråkrati og oldemor uten plass på aldershjemmet?
For det er ikke tilbudene vi gjerne VIL ha av kultur, kafeer, utstillinger og yrende natteliv som er det avgjørende, men de tilbudene vi MÅ ha – og som skal være første prioritet finansiert av Fellesskapet.
Og der skårer vi best – fordi vi er minst! Store enheter minsker oversikten, gjør rask omstilling vanskeligere og krever en nesten umulig grad av gode rutiner. Sjøl om stykkprisen per bruker kan være noe lavere enn i en mindre enhet der brukeren har et navn, familie og en livshistorie.

Derfor må en finne skjæringspunktet når noe er for lite kontra når noe er for stort. Mulig Etnedal er litt for liten – så jeg er ikke uvillig til å se på justeringer av størrelsen, men Valdres er etter all sannsynlighet for stort som kommune.

Men det forutsetter at vi diskuterer på reelt grunnlag – hvor alle for og imot tas med og alle muligheter – også de utenfor den tradisjonelle Valdres-regionen – blir vurdert. Men enn så lenge henger resultatet av forrige runde igjen som et spøkelse over hele regionen. Den ånden av dårlig stemning i samarbeidet må vekk – og så får vi se om vi kan satse på en mer folkestyrt og mindre toppstyrt vei framover. Og at den endringsviljen som Jønnes og Velure så håpefullt ønsker også gjelder ærlighet i motivasjon og hensikt.

TULL, TULL & ATTER TULL!

Det er en mann i Valdres. Han har holdt på i mange år med påstått behandling av helseproblemer. Blant annet med det som kalles homøopati.

Jeg skal ta kort hva det er: TULL!
Den litt lengre versjonen er at man blander ut et virkestoff som liksom skal forårsake problemene dine – til det i enkelte tilfeller er så lite igjen at det ikke finnes spor av det gjennom noe kjent vitenskapelig metode. Samtidig så bankes beholderne med den utvannede substansen mot en…. * sukk * skinnbibel! Nå tror jeg den boka gjennom det som står skrevet der har mange gode egenskaper, men dens fysiske framtoning er like magisk som en kvittering fra REMA 1000.

Denne mannen som tilbyr denne «behandlingen» har faktisk rett i at hans gjerne flere timer lange konsultasjoner med de som ønsker hjelp ofte kan hjelpe. Men det er nettopp fordi han bruker så lang tid! Til å høre på, snakke med og bare være medfølende. Hverken jeg eller vitenskapen benekter dette – og det er trolig derfor slike får lov å holde på, men vær så snill! Ha ingen – whatsoever – illusjoner om at det ER annet en pur placebo!

Det som ikke er placebo er denne mannens aktiviteter på YouTube!
Der legges det ut videoer med bl.a hvem som egentlig har makta i Norge!
Jeg skal også her ta en kort oppsummering av det han sier: TULL!

Så en litt mer detaljert for de som gidder og/eller trenger det. Jeg skal ikke ta alt – siden det da ville fylle opp serverne til Facebook, men bare ting han sier det første minuttet i en av videoene – dette beviser at han ikke engang skjønner hvordan Norge er bygd opp. Han påstår at halvparten av statsrådene som ikke er folkevalgt ikke er ansvarlig for andre enn statsministeren og regjeringserklæringen – og har ikke noe ansvar ovenfor noen folkevalgte.

Yeah! Riiiight! Det er statsministeren og en bunke papirer som har sørget for at 5 justisministere fra FrP har måttet gå av! Det hadde Stortinget ingenting med! Eller? Jo? Vent! Selvfølgelig er alle statsråder ansvarlig ovenfor flertallet av 169 FOLKEVALGTE representanter!
Så dette er rav, riv ruskende galt! I tillegge er disse – som Stortinget angivelig har null kontroll på – deltakere på Bilderbergermøtene!

Jeg skal ikke bruke mye mer tid på ironisering over alt som blir påstått å skje på disse møtene – fra salg av unger som ofres til han Tykje i gigantiske sexorgier – til at de jødiske øglene fra en annen dimensjon gir sine ordrer. (Det er litt uklart om øglene deltar på disse orgiene – eller om fysiologien byr på problemer) Uansett – innimellom sex’n så får norske statsråder sine instruksjoner – og vil de ikke så blir de truet!

Her er det vi må bli litt edruelige igjen. OK! Det påstås at uvillige statsråder utsettes for utpressing. Jada, utpressing finnes, men i svært, svært lite omfang og enda sjeldnere er det vellykket! Utpressing er et veldig yndet tema i film, TV og litteratur. Dessverre bruker ikke forfatterne av slikt like mye tid på psykologi som de gjør på fantasifulle måter folk angivelig skal kunne presses. Saken er nemlig den at presset et offer for et slikt opplegg har på seg ikke er mulig å bære i de fleste tilfellene. Folk rett og slett knekker sammen! I beste fall bare trekker de seg (Vi har alle hørt «Tilbringe mer tid med familien» o.l) – eller i verste fall de begår selvmord. DETTE er de reelle og virkelige reaksjonene på svært sjeldne forsøk på utpressing. Som er det regel pressa som finner ut ting – uten at noen har lekket det bevisst for å oppnå noe.

Bestikkelser derimot fungerer mye bedre! (Men DET nevnes sjelden i disse konspirasjonsteoriene – så det er kanskje ikke spennende nok?) Kort konkludert er gulrot – altså bestikkelser – nesten alltid bedre enn pisk – altså utpressing.
Så bare etter et minutt i en tilfeldig valgt video kan vi konkludere – igjen – med at homøopaten fra Valdres snakker TULL!

Så mine damer og herrer! Hold dere unna denne karen – hvis det ikke bare er for underholdningens skyld! Virker som en veldig hyggelig og landlig charmerende kar, men han er helt ut i og langt forbi kålåker’n, over bakketoppen, ut i villnisset og går i realiteten og lusker helt inn på piggtrådgjerdet mot Galskapens Ødemark.

TIL DEN NORMALE

OK, de fleste har kanskje flere utgaver av dette litt eksentriske bekjentskapet på Face – som vi leser statusene til med både sympati og litt hevde øyenbryn.

Det går gjerne på familieforhold hvor urimeligheter blir brettet ut, konfrontasjoner med håpløs offentlighet eller bare generelle forferdeligheter fra Livet. Og som sagt så vekker dette ofte interesse, forståelse og medfølelse.

Det jeg skal prøve å vise med dette er litt vanskelig, men jeg prøver. For dette er TIL eksentrikeren – for som regel er det ikke bare en ting plasseres til alment skue, men flere ting.

Så – kjære utenfor A4 normen bygde – eller by- original som i lange og interessante innlegg forteller om han gærne naboen som har både sparka bikkja di og skutt etter katta di – så forstår vi det. Følelsen vi har er den samme som din – opplevelsen kjennes helt feil og du har alle på din side.

Og husk den følelsen – for nå kommer poenget.
Når du da poster andre ting – som at du har kontakt med aliens eller at PST leser mailen din via kontaktlinsene dine – så får VI den følelsen DU har ovenfor den gærne naboen i forhold til DEG! Da er det DU som oppfattes som problemet!

Så det jeg vil du skal spørre deg selv om er: – Er det mulig at enkelte ting jeg mener er bare tull? Og det trenger ikke være så far out ting som aliens og nano-spioner i øynene.

Jeg veit ikke om det stemmer, men jeg har hørt at det sikreste tegnet på et friskt sinn er at en oppriktig bekymret stiller seg selv spørsmålet: – ER jeg normal? Og hvis en ubetinget og uten tvil svarer JA! – så er det stor grunn til bekymring.

Sexy is!

Nå skal jeg være sur, gammal gubbe! En leverandør av is har fått trøbbel fordi han hadde brukt 16-17 åringer i klær som 16-17 åringer bruker i reklame for produktet sitt. Greit nok! I MegÅsså tidsalderen var det ikke annet å forvente, så han måtte trekke kampanjen og legge seg flat. Sikkert på sin plass.

MEN! Så dukker Astrid S opp i reklamen her. Jeg liker Astrid S. litt. Hun er ingen P!nk, men det er de heller ingen andre som er utenom Alecia Beth Moore som er. Men nå sang ikke Astrid – hun promoterte favorittisen min – MAGNUM! Så jeg måtte sjekke da – litt skuffa siden det føltes litt påtatt at Astrid skulle få trolig noen 100 tusen for å late som om MAGNUM var Kilden til all Nytelse.

Og joda, Astrid ser helt grei ut hun! Det er ingen tvil om hva dette spiller på – hvis du legger sammen tre pluss tre så får du det. Men Astrid er voksen – iallefall nesten – 23, så da er det bare to år igjen til toppen er nådd og alt bare går nedover.
Og fra dette lyser dobbeltmoralen mot meg – for Budskapet som skal selge is – utenom en snerten Astrid – er: – «and invite you all to boldly be true to your pleasure without fear of being judged

Altså – i samme ånd som alle andre mer eller mindre fordekte oppfordringer til ubegrenset sex-liv så oppfordres en til at en modig omfavner sin nytelse uten frykt for å bli dømt! Jeg er klar over at det er is de på overflaten snakker om – og der kan jeg være enig, men det er selvfølgelig igjen en dobbel bunn her som er sex – enkelt og greit! Alt er lov – med hvem man vil, når man vil, hvor man vil og hva man vil. Bare det er frivillig – og jenta etterpå er enig i at det var helt frivillig og noe hun ville.

Hvis vi legger til side alt det fysiske med sjukdommer og andre uønska ting en kan ordne på en poliklinikk, så kan ikke jeg skjønne annet en at en slik oppførsel nærmest bokstavelig talt kødder til huet ditt – enten du er kar eller kvinnfolk eller alt mellom der!

Så er ikke oppfordringen til å omfavne sin egen nytelse og ingen har rett til å dømme det egentlig like ille som å seksualisere is og 17 åringer?

BARNEVERN ER IKKE BARE BARE..

Det stormer rundt Barnevernet – igjen. Jeg har bare overfladisk kjennskap til tjenesten – og jeg kjenner folk i Barnevernet som jeg også kjenner «anti-barnevernsfolk»

Så dette blir på helt og fullstendig generelt grunnlag.
For det er mye jeg lurer på.
For det første når en leser og hører på motstanderne, så får en det inntrykket at absolutt alle som jobber i Barnevernet er sosiopater, reserve-nazister og Draculas håndlangere.
Kall meg skeptisk, men jeg er LITT tvilende til at det stemmer…

Seriøst så finnes det selvfølgelig folk som absolutt ikke skulle vært i jobben de har – akkurat som med ungdomsarbeidere, taxisjåfører og IT-konsulenter, men jeg tror ikke slike tilfeller er overrepresentert i B-vernet.
Er det noe galt (noe oppmerksomheten og dommene i EMD tyder på) så må det være i systemet – og ikke i bemanningen vil jeg tro. At B-vernet skulle tiltrekke seg en helt spesiell type folk med dype personlighetsproblemer og andre diagnoser er vel ikke særlig sannsynlig?

Så har vi motstandsbevegelsen da…
Samtidig som jeg leser det de sier om B-vernet så merker jeg meg også en påfallende forekomst av konspirasjonsteorier og noen andre sære oppfatninger. Jeg sier ikke at flesteparten ikke er i vater, men at mange er litt utenfor A4 formen og la oss si…noe for seg sjøl! Ikke noe galt i det – jeg er der sjøl! Og vi som er der må faktisk finne oss i å jobbe litt hardere med å overbevise mer A4 folk om at vi har rett. Det tyder bare på sunn skepsis i flokken av menneskedyr. Og selvfølgelig kan det også påvirke folk i B-vernet. Det må vi også erkjenne.

Men hvor ligger så sannheten i dette da? Og hvordan skal en finne den? Det vi finner på nett er så godt som alltid motstandernes side – og ofte er den underbygget med sitater fra saksbehandlerne, men hvordan veit vi at vi har fått hele vurderingen? B-vernet er helt blokkert til å kommentere enkeltsaker, men jeg nekter å tro at Barnevern vs motstandere er den eneste saken i verden som er svart/hvit!

Derfor tror jeg vi skal være veldig forsiktig med å ta både ensidig parti for foreldre-siden, men heller ikke ignorere den kritikken B-vernet har fått. Helt klart at det har vært begått feil, men at forekommer en landsdekkende systematisk «kidnapping» av barn med en overordnet agenda bør vi ha klare beviser på før vi tror på.

Jeg tror B-vernet hadde vært tjent med at de la ut eksempler i fiktive saker som illustrerte i detalj hvordan de jobber – for vi som bare hører og ser siden til de som ikke har taushetsplikt kan umulig mene noe kvalifisert med bare info fra den ene siden!

ERNA MÅ (visstnok) GÅ AV!

(Også postet på Facebook-gruppa ERNA MÅ GÅ AV)

Hei! Amøber! Stikk ut øra nå og fokusere øya!

Noen må si dette her til dere! Mange av sakene som deles her er absolutt kritikkverdige – bra at dere har skjønt såpass! Og så er løsningen så enkel for dere! ERNA MÅ GÅ AV!

OK! Greit nok – det må en få lov å mene, men har dere noe alternativ?

Nei, sør’n åh! DET har dere måsagrevlinger ikke! Dere skjønner det (kanskje etter dette i alle fall) om Erna går så FÅR vi IKKE Ketil Solvik Olsen, Einar Gerhardsen eller Fredrik Solvang! Beklager! Vi får ikke engang Hadia Tadjik!

Vi får JONAS GAHR STØRE!!! Dette rekelet på no’n og 180 cm med total ubrukelighet! «Mannen» er jo ikke brukbar til press på silo’n engang – og det sjøl i et landbruk som ikke lenger bruker silopress!

Han har lovet oss 15 milliarder i skatteØKNING! Det er ikke Rimi-Hagen, Røkke og Spetalen form får den regninga – de har et kobbel med revisorer som frir dem fra slikt – men DERE får den økningen!

En kan trekke fram mye med denne figuren – som at han prater om løst og fast med terrorister – og så juger om samtalene på åpent kamera etterpå. Han er for EØS – han kaller det en bunnplanke i AP-skuta! Så det blir ikke noe mindre til og fra EU med Støre ved røre ….eeehh RORET!

Det er ingenting som blir bedre med å bytte Jonas med Erna – tvert imot! Altså den eneste grunnen til at han fremdeles sitter som elder og kandidat til statsministerposten er at AP ikke tørr i sin store bredde å slippe til en ung, muslimsk sunnmøring som har vist seg som en iskald kalkulerende strategisk überkyniker!

Men Jonas er folkelig da – med alle sine millioner! For han betaler likevel polakkene svart som en hver god Høyre-mann!

Skjønte dere det nå? Det ER ikke noe alternativ i dag til Erna Solberg. Eller rettere sagt – vi har COVID-19 – vi KAN få Svartedauen! Eller STØRE-2020 som det ville blitt kalt.

SÅNN! Nå kan dere hive meg ut!

%d bloggere liker dette: