Archive for Alt eller ingenting

STØRE SITTER TRYGT PÅ GRUNN AV FRYKT!

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Hadiatrussel2020.jpg

Men det er ikke han de er redd, men Hadia Tajik. Det tok litt tid å forstå det (iallefall for meg) – men det er eneste forklaring så vidt jeg kan se.
Et bortimot samlet AP ser de får aldri regjeringsmakt med Jonas Gahr Støre som toppkandidat.

Javel? Så hvorfor bytter de ham ikke ut? Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole var det vel en som sa en gang…
Likevel er det ingen som utfordrer Støre – og det er av redsel! For Hadia Tajik! Kronprinsessen! En ny toppkandidat nå – utenom Hadia som hverken Norge eller AP er klar for – vil være en direkte utfordrer til Hadia når hennes tid kommer.

Den som blir foreslått vil derfor havne i garnet til Hadias nettverk og få samme behandling som Trond Giske – og ikke bare utfordreren, men også den som foreslår og støtter en utfordrer. Dette er det ingen som vil utsette seg for – altså sitter Støre trygt på grunn av frykt.

SAMFUNNSFAG FOR VENSTRESIDA

SAMFUNNSFAG FOR VENSTRESIDENteksten abstrahert og visualisert.
Alle rettigheter : IRONOXIDE Øyvind Rust 2020

OK, der det begynte kan ikke vi starte, men en viktig faktor var at Kåre Willoch er så skikkelig! Så vi tar det derifra om hvorfor Norge er i den situasjonen vi er – med et fantastisk velferdssamfunn som ikke er økonomisk bærekraftig på sikt.

Jo, altså Kåre! Han mente – helt korrekt – at alle burde få mulighet til å låne penger til å skaffe seg et husvære. Han så at nå tjente folk i gjennomsnitt så godt at nå ville de takle en relativt stor og langvarig gjeldsbyrde. Noe som trolig var riktig vurdert.Det Kåre IKKE skjønte – eller i det hele tatt hadde evnen til å forestille seg – fordi han er så dønn skikkelig, ordentlig, fornuftig og nøysom som en gammeldags Arbeiderpartimann – var at noen kunne komme på den utenkelige tanken om å låne penger til tull & fjas!Så han åpnet slusene for lån i privatmarkedet. Bankene sto på startstreken klare som egg – og visste selvfølgelig at dette kom til å skjære seg, men pokker heller! Her skal det i mellomtiden tjenes penger!

Joda! Folk fikk seg husrom. Og nye biler, båter, ferier, hytte i Valdres og drikke fra øverste hylle på Polet! Dette gikk jo galt – bokstavelig alt på første klasse! En ting var nå alle gjeldsofrene som ingen hjalp, men bankene ble jo – stakkarslige som de er – stablet på beina igjen av en snill stat. (Siste setning KAN inneholde spor av nøtter, melkeprodukter og ironi)Samtidig – som det står i Donald – (eller egentlig litt før) så var en ny tenkning på vei i Norge i forhold til utdanning. En hadde brukt mange år på å utdanne Folket i det grunnleggende – og gi De Begavede muligheten til enda mer utdanning. (Det var bl.a årsaken til at flere hadde fått bedre råd siden de hadde høyere utdanning og fikk bedre jobber) Nå ble dette til en almengyldig tanke – alle skulle ha høyere utdanning for å kunne bli hva de ville. Evner og skikkethet ble i likhetens sosialdemokratiske tegn oversett og flest mulig skulle på sporet til Noe Stort.

Økonomien kom seg på fote igjen. Mye av den gode utdanningen bidro til det, men så hadde vi plutselig et overskudd av godt utdannende personer. Og siden vi hadde råd til det så ansatte vi dem – både i det offentlige, men også det private tok sin del av den administrative siden av å være overbuljongterningpakkmesterassistent.

Og inn på den politiske arena – the wonderboy himself! Jens Stoltenberg! Sosialdemokrat i navnet – markedsliberal hauk i praksis! Han så at det velprøvde systemet med New Public Management – hvor mottakere av Statens tjenester var kunder og tjenestene var produkter – kunne innføres i Kongeriket Noreg! Igjen var tanken god – delvis. Men Jens skjønte ikke at NPM mangla noe essensielt fra inspirasjonen i det private. Nemlig kontrollmekanismen i markedet! Når en leverandør ikke leverte produkter av ønsket kvalitet og pris så tok noen andre over og den dårlige leverandøren ble borte. Kort, brutalt og stygt!

I det offentlige var det ingen slik funksjon – derfor måtte en implementere og fusjonere (de hadde vært på kurs og lært slike ord) med det allerede eksisterende HMS! Helse Miljø og Sikkerhet – som de nå brukte som modell for å lage Kvalitetskontroll og Kvalitetssikring. Da løste man også et problem med overskuddet av godt utdannende ofte middelmådigheter – som kunne telle hva vi kan kalle det offentliges tellekanter. Eller altså fastsettelse av mål, produksjon av strategier for å nå mål og ikke minst måling av måloppnåelse! Og kvalitetskontroll av målingen av målene!
Igjen kort, brutalt og stygt – Staten ble full av folk med høye lønninger som hadde og har – tullejobber! Ikke bare for å telle symbolske tellekanter, men et eget «fagfelt» med å produsere ingenting for noenting. For f.eks den kvaliteten de skulle sikre, men som ofte forsvinner i tidsbruken de som virkelig produserer eller yter en tjeneste må bruke på rapportene og dokumentasjonen de må levere oppover til alle over seg som har bestemt at de under seg skal gjøre slikt så de over der igjen kan se at alt er i orden. Noe det ofte ikke er fordi en har vært opptatt med å skrive rapporter og lage dokumentasjon. Puh!

Så hvorfor sier vi ikke opp alle disse bremseklossene og strømlinjeformer byråkratiet ned til det nødvendige og re-lokaliserer arbeidskraft? Fordi det er for mange av dem! Noen MÅ miste jobben – og da blir det problematisk! På grunn av det noe oppskrytte tre-part samarbeidet i norsk arbeidsliv – der arbeidsgivere, takere og Staten er så god venner at noen virkelig konflikt egentlig er utelukket! En tillater rett og slett ikke at kanskje tusenvis av byråkrater blir rasjonalisert vekk – isteden lar en byråkratene sjøl bruke ostehøvel på tjenesteytende avdelinger (Eller legger fram saksframstillinger til politikere som lurer dem til å gjøre dette)

Og der er vi i dag!
Så hva er løsningen? Jo, noen må bli tøffe i trynet og ta belastningen med å få både media med krigstyper, streiker og tilløp til opprør i arbeidstaker-organisasjonene ved å si klart i fra at nå er en stor prosentandel av dere over på NAV for en kortere eller lengre periode. Totalt sett reduserer dette utgiftene til lønn med rundt 40%, mens en omdisponerer 60% fra aktuelle områder til NAV. Og ja, det vil gå noen villaer, konebiler og hytter i Valdres både via frivillighet og tvang, men alternativet er at tjenesteytende avdeling i AS Norge enten kollapser eller må sterkt redusere tilbudet. Og da rammes langt svakere grupper enn Tellekantkonsulent Guttorm Grå med familie som tross alt bare må senke levestandarden dit f.eks MDG mener vi på grunn av klima likevel må ned på.

Om andres nytelse

ANDRES NYTELSEteksten abstrahert og visualisert.
Alle rettigheter : IRONOXIDE Øyvind Rust 2020

For mange er det å endelig se hytta nytelse. For andre er det å ikke se en eneste hytte nytelse.
Diskusjonen går høyt om vern, bærekraft, bruk av resurser og det dannes underlige allianser.
De som har fått sin del av hyttedrømmen er plutselig veldig enige med de som ikke ville ha dem der utgangspunktet – for da skal ingen flere dit!

Det er ikke så rart når dette i stor grad er basert på følelser. Ønsket om å se langt, vidt og urørt er dyptfølt hos både vernerne og de som alt har unngått vernet, men som nå vil verne resten.

Skal vi ta følelsene først da? Hva er de verdt? Kan man kvantifisere og sette en verdi på følelser?
Ja, det er faktisk ganske lett. En slår sammen summen av de forskjellige følelsene – og så ser en på høyest verdi.
Det er ingen tvil om at irritasjonen verneren føler over at vidsynet i synsraden brytes av hyttetak  har en sum. Det har også følelsen hytteeieren har av at nye naboer ødelegger den kanskje lovede freden.

Men samme hvordan en regner disse i hop så blir de meningsløst små mot summen av all nytelse hytter gir til så mange mennesker.  Her må en jobbe med seg selv og sin egen raushet. Unner en andre alle disse talløse øyeblikkene av ren lykke. Eller er det viktigere å pleie sin egen ulykke med å engasjere seg i vern av noe so i den store sammenhengen ikke betyr noe som helst i forhold til annet enn det å begrense andres nytelse. Skal en ikke heller prøve å være litt raus? – Ja, greit! Så ligger en hytta der – med sitt skrikende torvtak i gal vinkel, sine menneskestablede tømmerstokker i uhyrlig symmetri mot det naturlige kaos, men tenk – og forsøk å nyt med – de gledene dette gir for de som bruker hytta!

Skal vi så bygge hemningsløst og fritt? Står vi på randen av en urbanisering av hele kongeriket? La oss se på tallene.  De lyver som kjent ikke og er helt ufølsomme. 1,7 % av Norge er bebygd! Og det omfatter alt – boliger, industri, infrastruktur – og hytter. Fritidseiendommene utgjør igjen 8% av de allerede omtalte 1,7.

Det er ingen tvil om at vi har råd til å være rause med plass til andres nytelse.

LANGT OM FISK SOM KVELES

LANGT OM FISK SOM KVELES – teksten abstrahert og visualisert.
Alle rettigheter : IRONOXIDE Øyvind Rust 2020

Altså… jeg er stor tilhenger av dyrevelferd. Noe så godt som alle bønder også er. For mange er det slik at de står med tårer i øynene når dyr sendes til slakt eller må avlives av andre årsaker. Det forstår jeg godt! Jeg også har grått mine modige tårer over hester og lam.
Men samtidig så hverken kan en eller skal en drive med dette hvis følelsene skal få styre alene.

Derfor må jeg ta litt biologi for dere. Et såkalt husdyr er IKKE det samme som det vi kaller oss selv – mennesker. Derfor kan vi ikke sammenligne hvordan disse to organismene fungerer. Først og fremst mentalt. Selv om det er helt naturlig at vi overfører vår opplevelser av virkeligheten på dyr, men det blir ikke fakta av den grunn. Mekanismen er veldokumentert – jo mer noe ligner på oss – jo større sympati vekker det. Et godt eksempel er f.eks forkjempere for dyrs rettigheter (noe som kan ha mye godt for seg) engasjement for rovdyr. (Som ikke har så mye godt for seg)

De har et menneskelignende utseende, de har årtusen lange tradisjoner for mystikk og legender sammenvevd med vår kultur – og en mimikk hvor vi mener vi kan se og forstå følelser.
Selvfølgelig sympatiserer en med dette på et følelsesmessig plan. De skal få leve, de skal være fri og slippe innblanding og overgrep fra mennesket.

Samtidig – som det står i Donald – dør det milliarder av fisk daglig i store smerter gjennom sakte kvelning, brutalt klemt sammen i garn og revet bort fra sitt naturlige element. Og ingen – absolutt ingen – bryr seg! Siden fisk bokstavelig talt ikke ser ut som folk!

Noe som viser en ting – ønsket om dyrevelferd dreier seg KUN om følelser. Og greit nok! Vi skal ha dem med – det sikrer en god nok balanse mellom biologiske fakta og hva vi selv er komfortable med.

Så hva er så fakta? Jo, selvfølgelig føler dyr velvære, smerte og frykt. Men vi kan ikke relatere det til hvordan vi opplever dette av en årsak – dyr med veldig få unntak er ikke klar over at de finnes! De har ingen opplevelse av jeg’et. Unntakene er f.eks vår nære slektninger i menneskeapene, delfiner og pussig nok kråkefugler! De har en grunnleggende forståelse av at de er noe. Det har IKKE husdyr! Glem de store uttrykksfulle øynene med lange vipper, snuta og gapet som kan se ut som den smiler!
Det er ikke reelt! Det er like langt ut i fantasien som når Lillebror snakker til Knerten!

Vi kan ikke forestille oss hvordan det å ikke forstå at en finnes føles – det er et tema for årelang filosofisk undring og fundering! Derfor kan vi ikke, skal vi ikke og må vi ikke overføre vår forståelse av slikt over på dyr – og vi må heller ikke gi dem rettigheter som er helt meningsløse i praksis.

Når vi har dette på plass så kan behandle dyr på en etisk god måte som minimaliserer lidelse og sikrer god avkastning, gjennom en tankegang basert på slik ting ER – framfor hvordan vi FØLER det.

Kjære IKEA!

Tror aldri jeg har vært innom dere, men jeg har skjønt konseptet. Og som Biltema så elegant har stjålet fra dere har dere eget matkonsept. Kjøttboller! Sikkert helt greit akkurat som Biltema-burger’n (Jeg vil heller ha Circle K’s fulle meny 100 meter lengre opp på Kallerud, men det er meg som har et noe lidenskapelig forhold til kjøtt)

Men siden dere er store, tjener penger og da sikkert er gode på tall, Excel og statistikk – så lurer jeg på om de ansvarlige for denne avdelingen nå har hatt hjemmekontor litt for lenge?
For hvordan fant de ut at det ville være lønnsomt å føye seg etter 2 (TO!!!) % av Kongerikets Noregs befolkning som faktisk ER konsekvente på kun plantekost!? For det mente dere var lurt tydeligvis! Vel. all PR er god PR – sies det. Det er feil! Helt greit at dere hadde laget et tilbud til de kjøtt-kritiske, men en går ikke all in med så spinkel % andel da veit dere!

Hvis dere VIRKELIG ville bli klimanøytrale og bidra med noe som fungerte så laget dere et konsept med holdbare møbler – og så kjørte dere hard og målretta markedsføring på at møbler ikke trengs å fornyes hverken ut i fra trender eller fordi «dama ville ha noe nytt!» For det er DER – i overforbruket – problemet ligger – og ikke i kjøttbollene! Dere ville selvfølgelig gå konkurs, men Hei! – Vi må alle ofre noe for klimaet! Og heller dere enn kjøtt!

TA ISLAM – IKKE MUSLIMEN

TA ISLAM – IKKE MUSLIMEN – teksten abstrahert og visualisert.
Alle rettigheter : IRONOXIDE Øyvind Rust 2020

Diskusjonen – eller skyttergravskrigen – om ytringsfrihet blir helt feil. Fordi en skyter på de gale tingene. En henfaller til personlig sjikane framfor argumenter på begge sider. Muslimer og deres støttespillere drar rasismekortet så fort anledningen kommer. Så skjærer det ut i hva som skal være akseptabelt å si og gjøre.

Det å hevde at Muhammed var pedofil og brenne Koranen bør være lov, men er det lurt? Kaste stein på de som sier slikt – lurt eller ikke lurt – er ikke lov. Og skal selvfølgelig ikke være det – for det er heller ikke lurt.
Så hva bør en egentlig diskutere? SIAN og de på den siden – anser islam for et skadelig tankesett – for alle som hører til islam. Men generalisering kan en generelt (høh høh) si ikke fører noe sted. Det er forståelig at muslimer blir fornærma i ting de ikke kjenner seg igjen – samtidig de er heller ikke feilfrie på å ta sjølkritikk – så langt der i fra. Reaksjonene til mange – og her nærmer det seg nok skremmende et flertall – er ikke særlig oppbyggelige, sjøl om de ikke pælmer stein.

Løsningen må være at en tar tak i de tingene som er grunnleggende feil – f. eks. innenfor islam – og ikke hva hver enkelt muslim står for eller mener.
Jeg kan nesten ikke huske å ha sett noen ta fatt på hva som er beviselig feil i islam i sjølve trosgrunnlaget. Så vi kan begynne med en ting. Vi kan slå fast at islam er en rip-off og dårlig kopi av Det Gamle Testamentet – så hvis en av versjonene stemmer så må den eldste være den beste kandidaten – og islam er rundt 600 år yngre enn kristendommen og den enda eldre jødedommen. Så bare på rein sannsynlighet kan en avvise islam. Om det finnes noe guddommelig så åpenbarer en ikke først en ting, som så bekreftes i neste omgang gjennom Det Nye Testamente for så å gå TILBAKE og forandre på den første versjonen i det som blir Koranen.

Hvorfor kan ingen ta den vinkelen på islam? Jeg tror at det ville også dempe aggresjonen hos muslimer hvis de fikk diskutere hva de egentlig tror på framfor tolkningen til et fanatisk mindretall.

MULTIKULTUR OG GLOBALISME

Her har vi to temaer mange snakker om, men som mange ikke forstår. Og det er ikke så rart siden ingen av dem har en fasit.
Multikultur og globalisme blir ofte brukt som skjellsord, men hva betyr det egentlig? Som sagt finnes det ingen endelig definisjon alle er enige om. Her kommer et tredje litt mindre kjent uttrykk inn – relativisme – hvor alle kan få lov å lage sin egen sannhet.

Så isteden for å diskutere hva disse begrepene er la oss heller se på hvordan de virker. Saken er nemlig den at ingen vil ha multikultur – sånn egentlig.Joda, vi har disse såkalt Politisk Korrekte – en gruppe som befinner seg fra der den mørkeblå sida i Høyre slutter (ja, det er faktisk jeg som står i døra der som vakt. Bra observert!) til der de blodrøde begynner i Rødt. Jeg tror det er Mímir Kristjánsson som er dørvakt der.

Disse – forkortet PK – definerer multikultur som noe positivt der forskjellige holdninger, verdier og bakgrunner eksisterer i sammen og påvirker hverandre. Eller de SIER de vil ha dette – men det vil de selvfølgelig ikke! Det er absolutt mye som ikke er verdig til multikulturens fargerike fellesskap. For eksempel når noen har holdninger, verdier og bakgrunner som tilsier at en:
– tror på forskjell i raser
– mener assimilering er bedre en integrering
– er i mot fri abort
– mener at kjønnsinkongruens er en metal lidelse evt. ikke eksisterende- mener det meste bør avgjøres med direktedemokrati
– mennesket kan ikke påvirke klimaet
– det foreligger en stor islamsk konspirasjon om verdensherredømme
– eller mener at den kristen-humanistiske «verdensorden» er den som så langt har vist seg mest suksessfull som samfunns-bærer

Og mange andre synspunkt – så er disse IKKE velkomne i multikulturen! (Noe av disse uønskede synspunktene er mine – andre ikke, men det er irrelevant fordi det er at de er uønsket i multikulturen som er poenget.)

Hvis en ikke kan akseptere at folk har disse meningene og fritt får hevde dem så ER en ikke for multikultur. I så måte er jeg mer for multikultur en den mest PK Venstrevelger – og jeg ikke engang for multikultur!

Så var det globalisme. Igjen er ingen enige om en endelig definisjon. Det vi kan si noe om er virkningen – kommunikasjon og infrastruktur gjør at f.eks handel med hele verden blir mer effektiv. Økonomien er verdensomspennende og alt henger sammen med alt. Dette er ikke noe nytt – det har bare akselerert og blitt et fenomen noen sies å arbeide både for og i mot.

Uansett om vi er for eller i mot – og uenige om endelig definisjon så kommer vi ikke utenom at globalisme finnes. Her kan vi ikke være bare for eller i mot – her må vi isteden ha kontroll. Lovverk har – som det ofte gjør – blitt hengende etter i utviklingen fordi nye situasjoner må først defineres før de kan reguleres. Enkelt sagt – vi fikk biler før lyskryss. Og det er der problemet ligger nå – ikke at globalismen finnes, men hvordan den skal «lysreguleres»

Egentlig kan vi godt konstruere en lyskryss-funksjon for multikultur også. Det som virker tar vi vare på – det som ikke virker slutter vi med.


Schrödingers Regnskap

Faktisk.no – denne wannabe «der-fasiten-finner-svaret» nettsiden drevet av diverse nyhetsprodusenter – er en god ide som ofte spises opp av bukken ved havresekken.

Men nok om det. For nå har de gjort jobben sin og sjekka en påstand SP har kommet med via en lokal Stortingsrepresentant – om konsulentbruken i Politiet. SP sier den er på 70% siden 2013 – så påstår Faktisk at den er på 46%. Hvis vi ser bort i fra at det høres veldig mye ut uansett tall – så reiser det et enda mer grunnleggende spørsmål: For det er stor usikkerhet rundt tallene! En veit ikke hvor mye en egentlig har brukt! Begge deler kan være riktig – og det det blir godtatt! Et slags Schrödingers Regnskap! Hvor alt er usikkert og det er helt greit og slik det skal være!

Sjøl om jeg har dyskalkuli og skal ligge langt unna tall og regnskap – noe jeg også stort sett gjør – så må da logikkens lover gjelde for matematikk også? For dette ER rimelig enkelt: – Hvor mye starta vi med?- Hvor mye brukte vi?- Hvem og hva brukte vi det på?- Hvor mye har vi igjen?
Men når dette er uklart og en likevel godtar at en ikke lett finner det ut, så må en spørre hvor mye makt har regnskapsfolk og ikke minst systemene fått? A det bare ER slik! Det går faktisk(!!!) ikke an å skylde på ulike måter å føre regnskap på, nye ordninger og svart katt over veien ganger π som gir usikkerhet rundt pengebruken!

Da har regnskapsførselen blitt for mye teori og alt for lite praksis. Hensikten med et regnskap er at en skal kunne lett se svaret på de fire før nevnte strekpunktene – og kan en ikke det er regnskapet ført feil. Gå direkte i fengsel uten å få penger ved Start!

DUMSKAP OG DIREKTEDEMOKRATI.


Mange av dere er ikke så smarte. Nå er ikke det sagt for å fornærme, men for å slå fast et faktum. Jeg har lenge hatt en ide om å løse mange problemer rundt menneskelig interaksjon med å oppgradere statusen på det å være dum. Hvis det ikke lengre er stigmatiserende, så kan en fortelle folk at de er dumme – og at de derfor i enkelte tilfeller bare bør høre på dem som ikke er det. Så nå prøver i det.

Mange av de dumme – samt noen en ellers regner som smarte merkelig nok – støtter tanken om direktedemokrati.Hyppige folkeavstemninger skal kaste samfunnet hit og dit etter Folkemeningens skiftende standpunkt.
Ønsket er selvfølgelig ikke motivert i realiteter – som at Folket Alltid Vet Best eller ønske om mer demokrati, men irritasjon over at f.eks Stortinget (som faktisk er styrt av et flertall) ikke Gjør Som Jeg Vil! Og siden de jeg omgås (like barn leker best) også vil Gjøre Som Jeg Vil – så ville vi få flertall hvis hver sak ble stemt over av Folket direkte.

* Himle med øya og sukke dypt *

Nå har vi et nydelig aktuelt eksempel. Disse angivelige barna fra Moria. Her viser meningsmålinger at 50% vil at Norge skal ta i mot flere en 50. Uten at vi skal ta den diskusjonen (siden jeg greide å såre hardbarka humorister til blods med en Ringenes Herre referanse) – så må vi kunne si med sikkerhet at de som ønsker direktedemokrati ofte er de samme som hverken vil ha flyktninger, migranter, globalisme, vaksiner, klimatiltak eller noe annet Politisk Korrekt. Men de vil ha direktedemokrati. Vel, dere ser tegninga nå? Dersom det skulle stemmes direkte over hvor mange migranter fra Moria vI skulle ta i mot – så kunne det fort blitt mange flere en 50! Og det var jo ikke det dere ville, ikke sant?

Jeg understreker at jeg her og nå ikke sier at det hadde vært rett eller galt – jeg påpeker bare konsekvensen av direktedemokrati for de som ønsker slikt. Dumme folk vil ha direktedemokrati, men det kan vi ikke ha fordi folk er dumme!

Om ærlig endringsvilje.

To Høyre-damer skriver 1 september i et leserinnlegg i avisa Valdres at en påstått endringsvilje gir håp i forhold til Kommunereformen.
Utover det så bruker damene en masse fine moteord om hvor bra det er i urbane strøk og underforstått at få vil bo i mer rurale landskap.

Da må en nok en gang påpeke skrøna de lever på i forhold til Kommunereformen. At reformens oppgave er å vitalisere lokaldemokratiet og bygge robuste kommuner som skal gi bedre tilbud er selvfølgelig bare blank løgn! Motivet er så klart å spare penger! Allerede store og rike kommuner er lei av å betale for små og fattige. Det er en grei diskusjon å ta, men da får vi ta den åpent og ærlig.

For jada, en ettendøl er isolert sett dyrere i drift enn en Osloboer. Men er Osloværingen lykkeligere og har et bedre liv? Innestengt i gågater, mislykka multikultur, vanstyrt byråkrati og oldemor uten plass på aldershjemmet?
For det er ikke tilbudene vi gjerne VIL ha av kultur, kafeer, utstillinger og yrende natteliv som er det avgjørende, men de tilbudene vi MÅ ha – og som skal være første prioritet finansiert av Fellesskapet.
Og der skårer vi best – fordi vi er minst! Store enheter minsker oversikten, gjør rask omstilling vanskeligere og krever en nesten umulig grad av gode rutiner. Sjøl om stykkprisen per bruker kan være noe lavere enn i en mindre enhet der brukeren har et navn, familie og en livshistorie.

Derfor må en finne skjæringspunktet når noe er for lite kontra når noe er for stort. Mulig Etnedal er litt for liten – så jeg er ikke uvillig til å se på justeringer av størrelsen, men Valdres er etter all sannsynlighet for stort som kommune.

Men det forutsetter at vi diskuterer på reelt grunnlag – hvor alle for og imot tas med og alle muligheter – også de utenfor den tradisjonelle Valdres-regionen – blir vurdert. Men enn så lenge henger resultatet av forrige runde igjen som et spøkelse over hele regionen. Den ånden av dårlig stemning i samarbeidet må vekk – og så får vi se om vi kan satse på en mer folkestyrt og mindre toppstyrt vei framover. Og at den endringsviljen som Jønnes og Velure så håpefullt ønsker også gjelder ærlighet i motivasjon og hensikt.

%d bloggere liker dette: