Den mislykkede profet

I rundt år 630 etter Kristus skal en mann som senere ble kjent som profeten Muhammed ha fått en åpenbaring fra Gud. Store deler av denne åpenbaringen var allerede kjent som jødenes Tanákh. (Det vi kjenner som Det Gamle Testamentet i Bibelen) Uavhengig av sannsynligheten i Muhammeds troverdighet, så endte dette opp med Koranen.

Den beskriver mange av livets viderverdigheter og gir retningslinjer for folk og samfunn. Med aggressive midler spredte snart Muhammeds lære – nå kjent som islam – seg utover. Til og begynne med var ikke de samfunnene som ble underlagt islamsk lovgivning så mye verre enn andre samfunnsformer – av og til tvert i mot.
Men etterhvert gikk tiden i fra dem og en ny struktur – bygget på hovedkonkurrenten kristendommen og humanismen – tok over i store deler av verden. Særlig det som ble kjent som Vesten. Alt var på ingen måte frihet, likhet og brorskap her heller, men opp gjennom slik dagane no gjekk, så gikk dette seg til og islam ble som samfunnsbærende element håpløst utkonkurrert. Likevel fortsatte den tross sin beviselige mislykkethet å ligge i bunnen – og på bunnen – av den menneskelige tanke og levesett.

Men det var jo ikke dumme folk som fremdeles trodde på profetens ord, så de så jo at dette ikke fungerte. Noen forsøkte å tolke profeten anderledes enn det som var vanlig, for å kunne bruke den slik kristendom og humanisme støttet opp under demokratiske samfunn.
Mange valgte en annen vei – nemlig å gi andre skylda! Det er alltid greit å ha noen å skylde på! Islamske samfunn var mindre utviklede, fattigere, manglet sosiale sikkerhetsnett og fri debatt. Og dette kom av at islam var undertrykket! Vesten hold dem nede – fortalte de seg sjøl med like stor overbevisning som Muhammed hadde fortalt om sine påståtte åpenbaringer. Vesten – og særlig USA – var Den Store Satan!
Og ikke nok med det! Neida, Den Store Satans onde hjelper – jødene – plasserte seg midt i heksegryta der islam har sine røtter – og lykkes! Med alt fra økonomi til krigføring og appelsindyrking!

Dette fyrer opp fundamentalistisk islam enda mer og overbeviser dem om sin livsløgn: Vesten med jøder og USA i spissen har skylda for deres elendighet! Generasjoner med denne løgnen ser i dag ikke at det er profeten som har mislykkes som samfunnsbygger – mange år etter sin død.

Dette er ikke rasistisk synsing eller nedvurdering av andres menneskeverd – det er enkle og beviselige fakta hvis en vil se dem. Men dessverre så blir Vestlig innblanding og forsøk på hjelp i islamske områder ofte sett på som bevis på deres egen vrangforestilling og all kritikk oppfattes som videreføring av mange års påstått forfølgelse og undertrykking. Og ikke bare av muslimer, men også folk på den politiske venstresida i Vesten har fått løgnen om vestlig anti-hellig krig mot islam inn i sine partiprogram, og fordømmer dette i sterke ordelag.

Vi kan ikke lengre tolerere oss i hjæl på disse vrangforestillingene. Vi må si klart i fra at fundamentalistisk tolkning av islam som grunnlag for et samfunn fungerer ikke – enkelt og greit! Det kan vi bevise – og er til og med sjølforklarende for folk som har kommet hit som flyktninger fra ikke-fungerende samfunn. Når det ikke fungerte der, så sier det seg faktisk helt sjøl at det ikke vil fungere her heller!
En hver forestilling om å la fundamentalistisk islam styre noe som helst i et samfunn er bare å glemme! Det blir ikke aktuelt. Det er derfor ingen pen måte å si dette på, så til de «hvite» som tror og håper på det multikulturelle paradis: HOLD KJEFT!
Og til de som er her under vårt tilbud om beskyttelse, men ikke ser at det er deres egne løgner vi beskytter dem fra: GET THE HELL OUT!

One thought on “Den mislykkede profet

  1. Det er ingen av dagens samfunnsformer som har noe for seg. Den ene såkalte vestlige frihets elskende samfunnsformer har vist seg å være like krigersk som alle andre. Mennesker trenger ikke samfunnsformer. Vi trenger ikke ledere. Vi trenger å kjenne oss selv. ☺

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *