MULTIKULTUR OG GLOBALISME

Her har vi to temaer mange snakker om, men som mange ikke forstår. Og det er ikke så rart siden ingen av dem har en fasit.
Multikultur og globalisme blir ofte brukt som skjellsord, men hva betyr det egentlig? Som sagt finnes det ingen endelig definisjon alle er enige om. Her kommer et tredje litt mindre kjent uttrykk inn – relativisme – hvor alle kan få lov å lage sin egen sannhet.

Så isteden for å diskutere hva disse begrepene er la oss heller se på hvordan de virker. Saken er nemlig den at ingen vil ha multikultur – sånn egentlig.Joda, vi har disse såkalt Politisk Korrekte – en gruppe som befinner seg fra der den mørkeblå sida i Høyre slutter (ja, det er faktisk jeg som står i døra der som vakt. Bra observert!) til der de blodrøde begynner i Rødt. Jeg tror det er Mímir Kristjánsson som er dørvakt der.

Disse – forkortet PK – definerer multikultur som noe positivt der forskjellige holdninger, verdier og bakgrunner eksisterer i sammen og påvirker hverandre. Eller de SIER de vil ha dette – men det vil de selvfølgelig ikke! Det er absolutt mye som ikke er verdig til multikulturens fargerike fellesskap. For eksempel når noen har holdninger, verdier og bakgrunner som tilsier at en:
– tror på forskjell i raser
– mener assimilering er bedre en integrering
– er i mot fri abort
– mener at kjønnsinkongruens er en metal lidelse evt. ikke eksisterende- mener det meste bør avgjøres med direktedemokrati
– mennesket kan ikke påvirke klimaet
– det foreligger en stor islamsk konspirasjon om verdensherredømme
– eller mener at den kristen-humanistiske «verdensorden» er den som så langt har vist seg mest suksessfull som samfunns-bærer

Og mange andre synspunkt – så er disse IKKE velkomne i multikulturen! (Noe av disse uønskede synspunktene er mine – andre ikke, men det er irrelevant fordi det er at de er uønsket i multikulturen som er poenget.)

Hvis en ikke kan akseptere at folk har disse meningene og fritt får hevde dem så ER en ikke for multikultur. I så måte er jeg mer for multikultur en den mest PK Venstrevelger – og jeg ikke engang for multikultur!

Så var det globalisme. Igjen er ingen enige om en endelig definisjon. Det vi kan si noe om er virkningen – kommunikasjon og infrastruktur gjør at f.eks handel med hele verden blir mer effektiv. Økonomien er verdensomspennende og alt henger sammen med alt. Dette er ikke noe nytt – det har bare akselerert og blitt et fenomen noen sies å arbeide både for og i mot.

Uansett om vi er for eller i mot – og uenige om endelig definisjon så kommer vi ikke utenom at globalisme finnes. Her kan vi ikke være bare for eller i mot – her må vi isteden ha kontroll. Lovverk har – som det ofte gjør – blitt hengende etter i utviklingen fordi nye situasjoner må først defineres før de kan reguleres. Enkelt sagt – vi fikk biler før lyskryss. Og det er der problemet ligger nå – ikke at globalismen finnes, men hvordan den skal «lysreguleres»

Egentlig kan vi godt konstruere en lyskryss-funksjon for multikultur også. Det som virker tar vi vare på – det som ikke virker slutter vi med.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *