Om burka, moral og Kjell Arne Larsens baller

Dette er Kjell Arne Larsen. Sunnmøring, C kjendis og jamt over trivelig fyr. Vi ser han her på Kristainsten festning iferd med å gjøre noe han ofte gjør. Skyte seg sjøl i foten…

Men det skal ikke handle om Kjell Arne og vådeskudd med en gang. Først må vi ta en runde på andre verdensproblemer, men jeg lover – det er en sammenheng!

rexkanon
Kjell Arne Larsen – samfunnsdebattant, flink fotograf og ivrig jeger på sine egen føtter!

Verden i dag har mange problemer. Gryende klimaendringer (Nei, sorry folkens – milde vintre og våte somre her på berget er ikke forårsaket av oss – enda!) – og så har vi for tiden litt mye folk på planeten, men det vil ordne seg – trust me (og Hans Rosling) og ikke minst kamp om resurser!

Sosialister og annet viltvoksen intellektuelt ugras kaller det gjerne fordelingspolitikk. Det har ingenting med fordeling  gjøre, vi skal ikke fordele noe som helst! Vi skal sørge for at alle kan sørge for seg sjøl! Gjennom handel! Men det skal det heller ikke handle om nå.
Vi skal se på resultatet av at handelen ikke går riktig for seg – nemlig at noen samfunn ikke fungerer. Og igjen må jeg bare beklage ovenfor de med de enkle forklaringene – «rellion» er ikke roten til alt vondt – sjøl ikke islam. Islam er en rip-off av Det Gamle Testamentet (og ikke engang en særlig god etterligning) som blir misbrukt for makt og kontroll. Men tanken i seg sjøl – om en allmektig guddom – er ikke problemet.
Problemet er som sagt resurser. Noen har for lite og vil ha mer – andre har nok og vil beholde det.

I noen samfunn dras dette ut i det ekstreme så hele strukturen kollapser. For mange er eneste farbare vei å rømme. Nabolandene er første stopp, men ofte er disse nesten like ille ute, så store folkemengder streifer videre.
I alle år har eventyraktige historier om fjerne land som lover overflod og En Ny Start ledet disse vandrerne. Amerika, Afrika, Australia! At det allerede var noen i disse fjerne landene som slett ikke hadde noe lyst til å dele overfloden førte til problemer.
Noen har spissformulert det slik: «Indianerne gjorde ikke nok med innvandringen – nå bor de i reservat»

I dag skalperer ikke vi innvandrere og de skyter heller ikke oss med tordenrør. (Eller iallefall stort sett – la oss holde Vigrid og IS utenfor dette)
Neida, vi sloss isteden verbalt (stort sett) innbyrdes om hvordan vi skal behandle innvandrere. Noen har vi bruk for – uten tvil! Siden innvandrere er så mangt. Størstedelen mener jeg å huske er svensker. Så lenge de kjenner sin plass i skisporet – bak Johaug og Northug – så er dette problemfritt.

Problemene kommer når det kommer noen fra en helt forskjellig kultur med andre tradisjoner – og ikke minst svært varierende motiver! Noen er mørbanka, torturerte mennesker i akutt livsfare – som en omtrent må være medlem av både Ku Klux Klan og Dusteforbundet for ikke å ville hjelpe – til unge, friske menn på jakt etter villige jenter og raske penger. Mellom her er det en avgrunn av variasjoner!
Noen sier: – Slipp dem inn! Deres kultur er en berikelse for vår! 
Andre sier: – Hiv dem ut og steng grensene!
Igjen har vi en avgrunn av variasjoner mellom disse standpunktene!

Kanskje vi skulle prøve å se på fakta? Sjekke noen av dem, se på noen argumenter, før en følger en tankerekke eller to fram til en konklusjon?
Oj! Ikke se sånn på meg da! Det var bare et forslag! Som vi nå ser så vrir begge ytterpunkter i debatten seg i smerte over slike horrible tanker! Begge sider veit de har rett – så hva skal en tenke over?

Jo, først skal vi tenke over dagens praksis. Vi tar inn noen, vurderer deres situasjon – siler ut en del og lar dem bli. På overflaten en god sosialdemokratisk løsning med et godt liberalistisk kompromiss. Den vanlige Gode Norske Løsning – vi kan ikke hjelpe alle, men de vi hjelper skal hjelpes godt.

De som vil ha fri flyt av mennesker og kultur får litt bedre samvittighet – de som vil stenge grensene kan leve med en begrensning.

Eller? Neida – det var ikke såååå vel heller som Harepus sier i Caprinos Revenka.
For gnisninger blir det! Men pussig nok ikke så mye med innvandrere – sjøl fra svært forskjellige kulturer, men mellom tilhengere av fri innvandring i varierende grad og forsvarere av alt i fra stengte grenser til streng praksis for å slippe såkalt fremmedkulturelle inn.
Mange av disse fremmedkulturelle holder på med sitt, kjører drosje, jobber 12 timers skift i familiesjappa, går på NAV – og igjen alt mellom der. Og så ser de kanskje litt forundra og forvirra på disse rare nordmennene som kaster verbal stein på hverandre om hva nettopp de fremmedkulturelle gjør, tåler, vil og kan.

Beklager, men jeg tror ikke dette fører noe sted! Vi må videre! Vi skal innom burka, se etter en moral og Kjell Arne skal skyte seg i foten.

Det første vi må se på er om vi har fakta om fremmedkulturelle? Ja, det har vi! De kalles fremmedkulturelle av en grunn! Hvis vi er fryktelig, kvalmende liberal og sier at alle innenfor definisjonen har en situasjon der de kommer fra som kvalifiserer til hjelp, så kan vi like vel finne nyttige fakta.
Deres kultur (som altså per definisjon er en annen en vår – derav navnet) fungerer ikke så godt som vår i forhold til resurser. Derfor har de forlatt området. Dette er innlysende og sjølforklarende – man drar ikke fra et fungerende samfunn der en har et godt liv for å be om beskyttelse i et annet samfunn. En må ha noe en trenger beskyttelse fra.

Når det er kulturen og tradisjonene i området en kommer fra som er hele eller deler av det en trenger beskyttelse fra, så er det også sjølforklarende og innlysende at en fortsetter ikke med disse tradisjonene og kulturen i det nye området. Her er konklusjonen klar –  de som mener fremmedkulturelle uten unntak er en berikelse for vår kultur tar feil! /micdrop og EOD!

Med den løsningen vi har i dag – hjelpe noen og hjelpe dem godt – så må vi si klart i fra om dette. De verdier, tradisjoner og den kulturen som bryter med tilsvarende her skal ikke godtas. Her skal  f.eks ikke de wannabe empatiskes yppersteprest, überklovnen Per Fugelli, sitte å forstå at noen kulturer har barnebruder! Det kan han bare sløyfe med en gang!

Så på den andre siden må motstandere av fremmedkultur slutte å leite etter feil og ting som ikke er forenelig med vår kultur. Krekar, Arfan Bhatti og sjølve go’gutten og posterboy for «Sann Islam» Mohyeldeen Mohammad greier utmerket å finne slikt for oss!

Det som disse viser oss må både vi – og fremmedkulturelle som har skjønt tegninga og betingelsene for at de får være her – ta et oppgjør med! Alle som en! Her er det faktisk slik at siden vi nå forholder oss til fakta, så er du enten med oss eller mot oss. Jeg vil ikke høre et pip om at stakkars, misforståtte Mohyeldeen har jo en annen kultur! Ja, nettopp! Og den fungerer ikke – get in line or get out!

Noe som også gjelder i høyeste yttergrensa av det akseptable av skeptikere til fremmedkulturelle. De skal også get in line! Argumenter som: – Mø ser koss dessa der er! Er IKKE faktabasert! En skal heller ikke gripe en hver mulighet til å framstille representanter for en fremmed kultur negativt. Det er mer enn nok å ta av som eksempler – så en bruker kun de faktabaserte.

Og nå nærmer vi oss Kjell Arne Larsen. Han er som sagt en flott kar, men han trekker alt for raskt konklusjoner. Siste eksempel er der denne rektoren på en skole anbefalte at et enkeltstående arrangement skulle kalles noe annet en «Julelunch» – grunnen var at navnet utelukka ikke i første rekke muslimer, men barn av andre som ikke feirer jul. F.eks Jehovas (påståtte) Vitner som er mye mer rigide på anti-jul praksis enn de aller fleste muslimer. Og dem om det. Vitnene er marginale og en helt annen diskusjon, og hvis en mener det er viktig at de kan delta på lunchen so be my guest! Jeg hadde ikke hivd ut juletreet mitt samme hvor fin Vitne-jenta var!

MEN! Det som Kjell Arne og mange med han leser – eller VIL lese – er at nå har en feig kultursviker av en kritthvit rektor forrådt sin rase og vil avskaffe Julen som fenomen! Stryke ordet fra vokabularet og lydig vandre inn i Sharialovenes vold! Alt i toleransens uimotsigelige navn! Ikke at det er det som står, men vi vil det skal stå!

Så begynner produsentene av memes! Disse nettbaserte slagordene. Håpløst lite kunnskap om design smis i ugudelige digitale esser sammen med dårlig «nårsk» til delingsvillige bilder. Der rektoren blir forvridd, forfalsket og presentert som lydig løpejente for islamsk invasjon!
Det er så nasjonalfølelsen gir en klem til gamle Moder Norge når en ser slikt! idiot

Er det et talent å være så dum som den som har laga dette eller må en ta no’ kurs?

Så ser jo selvfølgelige tilhengerne av mer eller mindre frislipp av fremmedkultur dette! Og heller ikke der er medlemstallene i MENSA de høyeste. De liker nok å tro det, men naivitet og uforstand matcher lett dumskapen og hatet på den andre yttersida. Og scenen er klar for verbal borgerkrig! For frislipperne remjer om hvor forferdelig rasistiske motstanderne er!
Dette er ikke forårsaket AV fremmedkulturelle, men hva gode nordmenn TROR om fremmedkulturelle – ironisk nok…
Alt på grunn av at en ikke sjekker fakta! Veit du hva som er fakta og alle aksepterer det så er det ikke noe å sloss om!

Vi har da sett på nå-situasjonen. Og er den holdbar? Er – hjelpe noen og hjelpe dem godt – riktig vei? Ja, vi kan med litt justeringer fra alle parter leve med dette, men er det Riktig? Med en store R’n må vi kunne forsvare det moralsk! Er dette i tråd med det jeg ubeskjedent kaller Den Gylne Regel Versjon 2.0
«En hver avgjørelse skal tas etter prinsippet om optimalt utfall for alle involverte parter»
Vel, vi får se?

OK, oppsummering! Vi bruker milliarder på å ta noen relativt få hit, vi prøver å integrere dem med varierende hell og skaper en del sosial «støy» innbyggere i mellom. Men alternativene da?

«Hjelp dem der de er!» – har det blitt sagt! Da klikker det for de wannabe empatiske! – Hva? Skal de ikke få komme hit? Skal ikke vi få integrere dem og berikes av deres fargerike og spennende kultur? Makan! Du ER rasist du! Jeg er sååå glad jeg ikke er som deg!

De ekstremt skeptiske til fremmedkultur griner også på nesa.
– Det er nå mye penger vi bruker da – enten her eller der. Det kan bli mange fine campingvogner og grilldresser av de milliardene vi kaster bort i utlandet!

Begge parter tenker selvfølgelig feil. Tilhengerne «tenker» med følelsene og motstanderne tenker for kortsiktig.

La meg forklare – deler ikke vi en del av overfloden så får vi trøbbel! Om det er moralsk eller ikke betyr ikke noe opp til et visst punkt – før det punktet nås er deling en forsikring mot f.eks en fremmedkulturell Hitler som med en samlende faktor for en hær bestemmer seg for å ta fra oss overfloden – isteden for at enkeltindivider bare spør om mer eller mindre berettiget beskyttelse fra et sammenrast samfunn.

Derfor må vi betale ut noe av det vi har for å skape oss en trygghet for videre handling. Når vi er der kan vi ta diskusjonen om moral i forhold til at noen har mer enn andre – for da har iallefall alle noe!

Men skal vi gjøre det her eller der? Anvender vi min Regel 2.0 så sier det seg sjøl. Vi kan ikke gi alle vår standard, men vi kan gjøre som i dag – gi noen relativt få forsøksvis vår. Det er IKKE optimalt utfall for alle involverte! Vi må fordele ulempen over flere for å gjøre utfallet bedre for flere. Vi må dele – med flere. Ergo er eneste løsning som oppfyller dette å flytte de milliardene vi bruker her i landet på mottak og integrering til områder som vi styrer og administrerer i de påstått utrygge områdenes nærhet! Der skal vi selvfølgelig sikre livsnødvendigheter på høyt nivå. (Mulig fiber til alle og flatskjermer på rommet kan vente litt?) Så må vi ha klart fokus på at dette er midlertidig – de skal hjem og bygge opp samfunnet sitt i tråd med kultur og tradisjoner som fungerer!

Jeg utfordrer og oppfordrer de wannabe empatiske til å argumentere for – både logisk og følelsesmessig – hvorfor vi skal gjøre «gode» overforbrukende feite nordmenn av noen få fremmedkulturelle innfor Himmelrikets Porter, mens tusenvis pines og dør under gråt og tenners gnissel utenfor! Og så finner ut at de vil storme Himmelriket!

Dette kan ….nei, ikke kan, men SKAL også de skeptiske til fremmedkultur som vår venn Kjell Arne være enig i!  De skal slutte å henge seg opp i ubetenksomme utsagn tatt ut av sammenheng. De skal ikke krangle om burka er tullskap eller ikke. Burka har sin funksjon – det er et mislykket forsøk på å begrense skadevirkningene av ukontrollert menneskelig kåtskap – hverken mer eller mindre – og det er en bagatell i den store sammenhengen! En bagatell vi kan ta om og eventuelt når vi få løst problemene vi har i forhold til resurser! Og det er så utrolig lite fordelt på mange som skal til før vi er på rett vei! Igjen – og avslutningsvis gir jeg igjen ordet til tall, statistikk og Hans Rosling!

Med disse faktaene klarlagt så er det igjen innlysende og sjølforklarende at å la noen fremmedkulturelle vinne i Norgeslotto ikke er bærekraftig – og det kan framlegges sterke argumenter for at det ikke er moralsk heller – med det er som sagt en annen diskusjon.

Men – så var det Kjell Arnes baller! Er de til stede og store nok til å innrømme at alt jeg her har skrevet her er riktig? Eller har familie-juvelene gått med i en av de talløse gangene han har skutt seg i foten i diskusjon med meg?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *