Schrödingers Regnskap

Faktisk.no – denne wannabe «der-fasiten-finner-svaret» nettsiden drevet av diverse nyhetsprodusenter – er en god ide som ofte spises opp av bukken ved havresekken.

Men nok om det. For nå har de gjort jobben sin og sjekka en påstand SP har kommet med via en lokal Stortingsrepresentant – om konsulentbruken i Politiet. SP sier den er på 70% siden 2013 – så påstår Faktisk at den er på 46%. Hvis vi ser bort i fra at det høres veldig mye ut uansett tall – så reiser det et enda mer grunnleggende spørsmål: For det er stor usikkerhet rundt tallene! En veit ikke hvor mye en egentlig har brukt! Begge deler kan være riktig – og det det blir godtatt! Et slags Schrödingers Regnskap! Hvor alt er usikkert og det er helt greit og slik det skal være!

Sjøl om jeg har dyskalkuli og skal ligge langt unna tall og regnskap – noe jeg også stort sett gjør – så må da logikkens lover gjelde for matematikk også? For dette ER rimelig enkelt: – Hvor mye starta vi med?- Hvor mye brukte vi?- Hvem og hva brukte vi det på?- Hvor mye har vi igjen?
Men når dette er uklart og en likevel godtar at en ikke lett finner det ut, så må en spørre hvor mye makt har regnskapsfolk og ikke minst systemene fått? A det bare ER slik! Det går faktisk(!!!) ikke an å skylde på ulike måter å føre regnskap på, nye ordninger og svart katt over veien ganger π som gir usikkerhet rundt pengebruken!

Da har regnskapsførselen blitt for mye teori og alt for lite praksis. Hensikten med et regnskap er at en skal kunne lett se svaret på de fire før nevnte strekpunktene – og kan en ikke det er regnskapet ført feil. Gå direkte i fengsel uten å få penger ved Start!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *