BARNEVERN ER IKKE BARE BARE..

Det stormer rundt Barnevernet – igjen. Jeg har bare overfladisk kjennskap til tjenesten – og jeg kjenner folk i Barnevernet som jeg også kjenner «anti-barnevernsfolk»

Så dette blir på helt og fullstendig generelt grunnlag.
For det er mye jeg lurer på.
For det første når en leser og hører på motstanderne, så får en det inntrykket at absolutt alle som jobber i Barnevernet er sosiopater, reserve-nazister og Draculas håndlangere.
Kall meg skeptisk, men jeg er LITT tvilende til at det stemmer…

Seriøst så finnes det selvfølgelig folk som absolutt ikke skulle vært i jobben de har – akkurat som med ungdomsarbeidere, taxisjåfører og IT-konsulenter, men jeg tror ikke slike tilfeller er overrepresentert i B-vernet.
Er det noe galt (noe oppmerksomheten og dommene i EMD tyder på) så må det være i systemet – og ikke i bemanningen vil jeg tro. At B-vernet skulle tiltrekke seg en helt spesiell type folk med dype personlighetsproblemer og andre diagnoser er vel ikke særlig sannsynlig?

Så har vi motstandsbevegelsen da…
Samtidig som jeg leser det de sier om B-vernet så merker jeg meg også en påfallende forekomst av konspirasjonsteorier og noen andre sære oppfatninger. Jeg sier ikke at flesteparten ikke er i vater, men at mange er litt utenfor A4 formen og la oss si…noe for seg sjøl! Ikke noe galt i det – jeg er der sjøl! Og vi som er der må faktisk finne oss i å jobbe litt hardere med å overbevise mer A4 folk om at vi har rett. Det tyder bare på sunn skepsis i flokken av menneskedyr. Og selvfølgelig kan det også påvirke folk i B-vernet. Det må vi også erkjenne.

Men hvor ligger så sannheten i dette da? Og hvordan skal en finne den? Det vi finner på nett er så godt som alltid motstandernes side – og ofte er den underbygget med sitater fra saksbehandlerne, men hvordan veit vi at vi har fått hele vurderingen? B-vernet er helt blokkert til å kommentere enkeltsaker, men jeg nekter å tro at Barnevern vs motstandere er den eneste saken i verden som er svart/hvit!

Derfor tror jeg vi skal være veldig forsiktig med å ta både ensidig parti for foreldre-siden, men heller ikke ignorere den kritikken B-vernet har fått. Helt klart at det har vært begått feil, men at forekommer en landsdekkende systematisk «kidnapping» av barn med en overordnet agenda bør vi ha klare beviser på før vi tror på.

Jeg tror B-vernet hadde vært tjent med at de la ut eksempler i fiktive saker som illustrerte i detalj hvordan de jobber – for vi som bare hører og ser siden til de som ikke har taushetsplikt kan umulig mene noe kvalifisert med bare info fra den ene siden!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *