– Du skal ikke begjære – sjøl som sosialist?

Skal vi ta en liten etterjulsrunde på politikk og religion? Hm?

Fint! Sosialisme i et kristent perspektiv f.eks…?

Det er jo blitt så moderne at det ikke er til å holde ut – at den ene etter den andre sosialisten står fram som troende- ja, rett fram kristne er visst enkelte av dem. Altså hva de i sitt hjerte – det åndelige må vite – har for slags forhold til Sjefen over alle Sjefer skal ikke jeg som kveker legge meg oppi, men det jeg SKAL, VIL og MÅ bemerke er om sosialistisk tankegang kan harmonere med f.eks De Ti Bud?

De to siste budene (med nummerinndeling formulert av Augustin) lyder:
9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Så var det sosialisme: (I følge frk. Wiki)
er en politisk ideologi som ønsker økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene

Sosialismen ønsker altså i sin ytterste form en likhet mellom alle av økonomisk art. Det vil altså si at i praksis skal ingen ha mer enn andre. Den eneste måte å oppnå det på har – så langt vært – å ta fra noen å gi til andre. Enten vi kaller det ved sitt rette navn – tjuveri – eller kamuflerer det som skattlegging.

Misforstå meg endelig rett – skattlegging må ikke forveksles med en frivillig organisert og formalisert innbetaling til fellesgoder, men en ordning der det er utenfor inn-betalernes avgjørelse hva innbetalte midler skal anvendes til.

Men tilbake til hvorfor dette bryter med Guds Bud – etter mitt syn. En ser at andre har mer og unner dem det ikke, Fordi enten en sjøl eller andre burde ha like mye, så en ønsker å ta det fra dem. Kan det vises et klarere brudd på både det 9end og 10ende Bud?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *