Kjære Anders

(Også postet på Anders Anundsens Facebook-vegg)

Jeg er FrP fan, men også aktiv pistolskytter og bl.a ansvarlig for opplæring på sikkerhet i min lokale klubb. Og denne saken med skarpe skudd i kammeret under Politiets midlertidige bevæpning MÅ du gjøre noe med!

Slik jeg har forstått det så stammer instruksen som gjelder fra da våpnene lå nedlåst i Politiets biler, og ble tatt ut når tillatelse til bevæpning forelå. Her er skarp skudd i kammeret delvis forsvarbart, men bra er det ikke ut i fra sikkerhetshensyn, men det kan overstyres av en akutt skarp situasjon.

Når slikt ikke foreligger så er praksisen – unnskyld spissformuleringen, men det glade vanvidd! Folk fra Forsvaret stiller seg undrende til praksisen – og alle vi som har et seriøst forhold til våpen skjønner rett og slett ikke hvordan dette kan bli godtatt.

«Forklaringen» Politidirektoratet kom med i media der rutinene ville bli for vanskelig å forandre for personellet er en grov undervurdering av norsk Politi! Dette er en høyskoleutdanning med særlig siling for skikkethet!

Men en må jo lure – for på følgende spørsmål fra VG:
– Er det trygt å øve seg på å trekke fra hylsteret med skarpt våpen?
Så svarer en i Politiet:
– Det er ikke nødvendigvis noe galt i å trene på disse tingene.

En hver som som bare hadde TENKT på å trekke hurtig med ladd våpen (særlig pistol) ville blitt kasta rett ut av alle landets pistolklubber! Sånt GJØR en bare ikke!
Det kunne kanskje forsvares med det gamle tjenestevåpenet – en 38 kaliber revolver, men ikke pistol. En må spørre om instruksen er forandret fra den gang dette mye sikrere våpenet var brukt? I så fall må instruksen oppdateres enda mer!

For så klart greier Politiet og forholde seg til en instruks der en har ladd magasin i våpenet men UTEN at ladegrep er tatt. Det skal kun tas når det er fare for en skarp situasjon. I følge statistikk siden midlertidig bevæpning ble innført så har de truet med våpen 30 ganger på en 8 måneders periode. Det er ekstremt lite og forsvarer på ingen måte dagens praksis med skarp ammunisjon i kammeret.

Hendelsene med vådeskudd som nå avdekkes viser hvor farlig praksisen er og all statistikk sier at noe alvorlig vil skje. Det er dette en må ta hensyn til i forhold til folks sikkerhet – både sivile og personell.

Så vær så snill! Ta grep her – før noe katastrofalt skjer. Hvordan tror du Hadia – og Stortinget – kommer til å høres ut da? 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *