KOMMUNEREFORM – IGJEN!

Som jeg har sagt før så mener jeg den utsendte «Spørring om kommunesammenslåing! var for dårlig. Jeg skal ikke skylde på noen, men bare registrere at det var uenighet fra noen kommunestyrerepresentanter i kritikken. En kritikk jeg på ingen måte var alene om.

Isteden for å klage mer så har jeg på eget initiativ i samråd med andre av samme formening laget et alternativt oppsett.
Som det går fram av originalen kan man komme med
andre innspill til kommunestyret. Dette alternative
skjemaet vil derfor være innenfor rammen av det
originale, og kan om ønskelig vedlegges dette.

Både tidspunkt og utforming var uheldig – og jeg håper
derfor dette alternativet kan rette opp noe.
Det korrekte ville vært å spurt om hvilke utredninger en
ønsker som innbygger i kommunen – for deretter
sende framkommet resultat av ønskede utredning/er
ut til folkeavstemning.
Ved bruk av dette skjemaet kan en få gitt en utdypende
og et bedre signal til kommunestyret om hva en som
innbygger ønsker.

Det er i hovedsak spørsmålene jeg har gjort noe med. Og de ble slik:
«Stortinget har gitt sin tilslutning til at det gjennomføres en kommunereform. Som resultat av dette ser jeg helst at:
– Etnedal blir slått sammen med de øvrige kommunene i Valdres.
– Etnedal blir slått sammen med en eller flere nabokommuner.
– Etnedal består som egen kommune.

Det er viktig at alle ønskelige løsninger utredes like nøye:
– Ja
– Nei»

Skjemaet er lagra som ei PDF fil og denne kan en selv skrive ut om en ønsker å legge den ved det originale skjemaet. Leveringsfristen er 15 august.
Håper flest mulig tar seg tid til å se på alternativet – og gjerne dele det om det er ønskelig
Jeg er klar over at tiltaket dessverre kan provosere , men denne saken er så viktig at jeg har tatt av meg «silkehanskene»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *