Moting

Vi trenger et nytt ord! Moting!

Men først – mobbing! I alle ledd fra Regjeringen og ned til kommunestyrets vedtak om Etnedal Skule så går formuleringen om nulltoleranse for mobbing igjen. Og det er bra, riktig og slik det skal være. Men ofte er det ikke klart definert hva mobbing er – vi har bare sagt at vi ikke skal tolerere det. Det kan bli for unyansert – vi trenger en definisjon av grensetilfellene.

Ok, opprinnelsen til ordet er det engelske «mob». Kanskje det kommer av «to mobilize» – norsk «å mobilisere» – altså sette i verk noe – gjerne med å samle folk. En mob er da en ansamling – flokk om vi vil – av folk. Når de mobber – så er det en flokk som plager et enkeltindivid.
Så har en utvidet begrepet til å gjelde også når en person alene plager en annen.

Før hadde en et annet navn på lignende oppførsel – erting. Likevel er det her en enorm forskjell – erting er nemlig sunt! Det er grundig dokumentert av forskning.

Så hvordan ser vi forskjellen? Det er ikke lett – for erting kan oppleves som mobbing – og faktisk også omvendt. Så en kan ikke sette en rød strek et sted å si at her går grensa. Her kommer det nye ordet inn – mo fra mobbing og ting fra erting – moting. Den sona som går fra grønt der erting slutter, via gult over i oransje til rødt der mobbing begynner. Den sona må vi snakke om og forholde oss til – uten at vi definerer det innenfor som 100% tolererbart eller ikke-tolererbart.

Det er en prosess som er omfattende, men noen stikkord kan vi ta.
– Det er ingen automatikk i at om en føler seg mobbet – så er en det.
– Det er heller ikke sikkert den som mobber veit at det er mobbing.
– Grensene for  skade er individuelle. Noen kan ødelegges av en hendelse – andre kan komme styrket ut av lang tids lidelse.

Dette gjør at undersøkelser om omfanget av mobbing er i beste fall usikre – i verste fall totalt ubrukelige.

Hvis en derimot også forholder seg til det nye begrepet – moting – så avdekker det den sona mellom erting og mobbing. Og den er et varsel. Samtidig så gir sona et handlingsrom for å kunne senke oppførselen ned til erting og unngå at den eskalerer opp til mobbing. Dette kan en gjøre uten de store faktene og krisemaksimering. For mobbe-begrepet kan også misbrukes. Ikke minst av foreldre og foresatte. Det svært negativt å bli stemplet som en mobber hvis det en har bedrevet egentlig er moting.

Jeg skal for en gangs skyld ikke presentere en fasit, men innføre begrepet og håper det blir brukt, diskutert og enda klarere definert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *