Om Kyrkjelenningen, konspirasjoner og Oppstandelsen

Det er fredag – ikke den lange, men det nærmer seg. Derfor tenkte jeg vi skulle se litt på den lokale påskekrimmen og trekke litt linjer til den religiøse høytiden. Kanskje det ender opp med en korsfestelse eller to…

Jeg har – forhåpentligvis – en del «uttabygds» lesere og noe i sakene vil være lokalt, men heng med for det kan dreie seg om en aldri så liten «konspirasjon» på nasjonalt nivå. Og til de «innabygds leserne» – sorry for at dette blir langt.

Kort resyme for de ikke lokalkjente: Soknerådet i Etnedal blir sagt å eie Kyrkjelenningen –  et større fjellområde svært attraktivt for hyttebygging. Eierforholdet blir av mange ansett som uavklart. Det blir sagt det foreligger dokumentasjon på at det er Etnedal Kommune som er eier. Dette har engasjert, naturlig nok, men både stadig skiftende kommunestyrer og sokneråd sier at eierforholdet ER avklart (Eller stort sett holder de helt kjeft, med en og annen som er uenig, særlig blant kommunestyrerepresentanter)

Over noen år er det blitt solgt unna en del tomter. Inntektene går i første omgang til soknerådet, der noe brukes til diverse kirkelige eller meninghetsnyttige formål. Men en relativt stor del går til Opplysningsvesenets Fond.

Og da begynner det å bli interessant! Mange har kanskje hørt om dette, men få veit hva det er. Kort fortalt så eier OVF eiendommer – bl.a prestegårder – og blir sagt å være den største skogeieren neste etter Staten. Totalt  -inkludert et investeringsfond-  så eier og drifter de verdier på over 7 milliarder.

Og hvem eier så igjen OFV? Noe som ligner en stiftelse med representanter fra Staten og Kirken har i dag hånd om fondet, men eierforholdet er – uavklart! Det er en finurlig juridisk uavklart nøtt om det er Staten eller Kirken.

Og her ligger kanskje mye av den egentlige grunnen til at stadig mer sekulære regjeringer og konservative geistlige IKKE har skilt Kirken fra Staten. De sekulære vil holde religion utenfor politikken og de konservative vil holde politikken utenfor religionen. Men så var det disse pengene da.
Skilles kirke og stat så må eierforholdet til OVF avgjøres – og det er det ingen som tar sjansen på! For siden dette er så vanskelig så er oddsene for utfall svært vanskelige å beregne.

Med dette i bakhodet går vi tilbake til lokale forhold i Etnedal. Ved siste valg til sokneråd så var både eierforhold til Kyrkjelenningen og forvaltningen av eiendommen et tema. Det gamle rådet fikk kritikk for angivelig diskutable forhold knytta til lokalt engasjement. En del medlemmer blir bytta ut – og det blir stille rundt eiendommen.

Så dukker det opp i media reaksjoner på at det nye soknerådet har satt bort utviklingen av område til et eksternt firma i nabokommunen.
Det er forståelig at soknerådet ikke vil drive med eiendomsutvikling, men mange reagerer på at lokale krefter er satt nærmest helt på sidelinja.
Det er jo en mulighet at det var tanken og hensikten fra soknerådet – for å unngå kritikken forrige soknerådet fikk for å ha hatt angivelig for tette bånd til lokale krefter. (Noe jeg personlig mener ikke var tilfelle, men jeg skjønner at slik kritikk ikke er hyggelig)

Så hva i helv…unnskyld i anledning temaet – huleste er det som foregår her? Først og fremst med eiendomsforholdet.

Hvorfor er ikke kommunen det minste interessert i å undersøke sjøl den ringeste mulighet for at dette faktisk ER kommunens eiendom? Lukter det offentlige penger så pleier de ikke å gi seg før blodet flyter, men her ser det ut til at alle vil være så blodfattige som mulig. Eller er det dovenskap? Inkompetanse? Bombesikre råd fra juridisk hold om at dette er en tapt sak?
ELLER har det ringt noen som representerer de mektige eierne av Opplysningsvesenets Fond (som altså kan får store inntekter fra tomtesalg) – og gitt beskjed om at lille, søte E-dalen kommune holder fingrene sine langt unna eiendommen ellers vanker det dom, død og/eller reduserte tilskudd?

Og hvordan valgte soknerådet ut hvem som skulle få stå for utviklingen? Gule sider? Fikk de en Åpenbaring? Eller var det noen som kjente noen? Fikk de et tilbud de ikke kunne si nei til? Eller har lokale krefter sovet i timen og ikke sett mulighetene?

Nei, jeg vil ikke spekulere mer, eller fordele skyld, men se på mulige løsninger.

Først og fremst på eiendomsforholdet. For sjøl tidvis taushet så blir ikke spørsmålet borte. Og uansett årsak og ansvarsforhold så kan dette løses. Det er så enkelt at det er bare fordi ingen noengang hører på meg, at det ikke har blitt satt i verk. En tar bare modell fra nettopp OVF. En stiftelse med representanter for sokneråd og kommunen – som eier Kyrkjelenningen. Inntektene fordeles av stiftelsen innenfor gitte rammer – muligens fortrinnsvis til allmennyttige formål lokalt – og OVF får ikke ei krone. Oj, så synd da!

Når det gjelder den utviklingen av området så sett dere ned – dere som er involvert – ta en prat åpent og ærlig – finn ut hva som har skjedd, og se om det kan løses hvis det er problemer. Et lite tips er noe som jeg veit er umulig, men tatt i betraktning påsken så kan vi tro på mirakler.

Alle de tilbydere av aktuelle tjenester som sitter på hver si tue i dalen – kan ikke dere inngå et samarbeid? (Slå det iallefall opp på Google, eller ring en venn) Både om denne saken og annet? Det er greit dere er lovlydige, men hvorfor MÅ dere etterleve Etnedalslovene § 5: – Ingen krone er så vel anvendt som den andre ikke har tjent?
Nå har dere – uavhengig av hvorfor det kom i stand – anvendt den krona på et firma utenfra – og ingen av dere fikk et rødt øre sjøl.
Samarbeid, folkens! Om noen av dere da står med en tusenlapp mer på ligninga neste år så sulter dere andre ikke hjæl av den grunn! Det eneste som kan risikere sultedøden er Bygdedyret – av mangel på kaffemat.
Så i anledning Påsken syns jeg dere skal korsfeste og grave ned Bygdedyret. Det er sikkert så mange dyktige snekkere og gravemaskinførere at vi kan gjøre det så grundig at det ikke får noen oppstandelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *